Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden

De Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden 'Stella Duce' (schitterende ster), verzamelt mensen, groepen, verenigingen en evenementen DIE ACTIEF ZIJN ROND HET KERSTGEBEUREN.

In de jaren 1950 werden hier en daar in Vlaanderen buitenkerststallen geplaatst, meestal 'onder de kerktoren' ergens op het dorpsplein.

Deze gewoonte won aan populariteit, zodat er in de jaren 1980 een ware explosie op te merken viel: straten en wijken plaatsten ook hun eigen kerststal! Denk maar aan de toenmalige kerststallenroutes in de Kempen, die een enorm succes hebben gekend.

Begin de jaren 1990 ontstond in het Antwerpse het idee om overleg te plegen met de verschillende parochiale werkgroepen, verenigingen, kerstcomités en organisatoren van Kribbetentoonstellingen. Een eerste vergadering werd georganiseerd in 1994 in Gasthof ’Den Beiaard’ te Postel. Hier werd de nood aangevoeld om met een overkoepelende vereniging te starten.

Vanuit deze gedachte is de Vlaamse Federatie van Kerststallenvrienden ’Stella Duce’ (Schitterende Ster) ontstaan. De officiële stichtingsvergadering was in de Abdij van Postel op 2 december 1995, dit onder de vleugels van mgr. Van den Berghe, de toenmalige bisschop van Antwerpen.

Op 9 november 2018 kwam het bestuur samen om de feitelijke vereniging te laten vervellen in "Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden 'Stella Duce' vzw". Zo is verzekerd dat voor volgende acties de rechtspersoonlijkheid van de vereniging alvast geregeld is. Ons ondernemingsnummer is 0713.868.035