Federatie kerststallenvrienden vlaanderen

Wat kan je hier vinden,
info aangaande de federatie, verenigingen en evenementen

VERENIGING VAN MENSEN DIE ACTIEF ZIJN ROND HET KERSTGEBEUREN

In de jaren ‘50 werden hier en daar buitenkerststallen geplaatst, meestal onder “de kerktoren” ergens op het dorpsplein………
Schoorvoetend werd dit opgevolgd totdat in de jaren ‘80 een ware explosie op te merken viel: straten en wijken plaatsten ook hun kerststal !
 
Denk maar aan de toenmalige kerststallenroutes in de Kempen, die een enorm succes hebben gekend.
Begin de jaren ‘90 ontstond in het Antwerpse, het idee om overleg te plegen met de verschillende parochiale werkgroepen, verenigingen, kerstcomités en organisatoren van Kribbetentoonstellingen.
 
Een eerste vergadering werd georganiseerd in 1994 in Gasthof ’Den Beiaard’.
Hier werd de nood aangevoeld om met een overkoepelende vereniging te starten.
 
Vanuit deze gedachte is de Vlaamse Federatie van Kerststallenvrienden ’Stella Duce’ (Schitterende Ster) ontstaan.
De officiële stichtingsvergadering was in de Abdij van Postel op 2 december 1995, dit onder de vleugels van de toenmalige bisschop.