Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden

Kerststallencultuur? Ook jouw erfgoed!

Roept het woord 'kerststal' bij jou ook herinneringen op aan gezellig beeldjes uitpakken met een kop warme chocomelk erbij? Gaat Kindje Jezus in jouw familie pas op 24 december in de kribbe of zetten de Driekoningen elke dag een stapje dichter richting Bethlehem? Kerststallen opzetten is een wijd verspreid gebruik in veel families, maar de jongere generatie is niet altijd meer vertrouwd met de verhalen die aan kerststallen verbonden zijn. De tradities rond het opzetten van een kerststal vormen een stukje van ons collectief geheugen en het doorgeven van dit bijzonder erfgoed voor de komende generaties is de moeite waard!

 

Vele vrijwilligers zetten zich in voor de kerststallencultuur. Denk maar aan alle verenigingen en wijkcomités die elk jaar een buitenkerststal zetten of kerkbesturen die de parochiekerk voorzien van een kerststal. Of aan wie creatief aan de slag gaat om een school of rusthuis van een kerststal te voorzien. Ook veel gezinnen maken van het zetten van het kerststalletje een gezellig ritueel.

 

De kerststal brengt mensen samen. Het is een plek van warmte, gezelligheid en verbondenheid. Een kerststal is dus ook een ontmoetingsplaats en staat in die zin symbool voor een hoopvolle samenleving.

 

De Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden zet zich al jaren in voor het kerststallenerfgoed en wil de kerststallencultuur laten erkennen als immaterieel erfgoed via de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Hiervoor kunnen ze rekenen op begeleiding van CRKC-PARCUM en Histories. Maar ook jouw steun is nodig!

 

Vind jij ook dat de tradities die bij de kerststal horen een plekje verdienen op deze lijst? Zet dan een bericht op facebook of stuur een mailtje met ‘Ik vind dat de kerststallencultuur moet erkend worden als immaterieel erfgoed’ naar  het contact van www.kerststallenvrienden.be

Namens het bestuur van de Federatie van Vlaamse kerststallenvrienden

 

Maria De Bie – voorzitter

Jan Holvoet –  secretaris

De Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden 'Stella Duce' (schitterende ster), verzamelt mensen, groepen, verenigingen en evenementen DIE ACTIEF ZIJN ROND HET KERSTGEBEUREN.

In de jaren 1950 werden hier en daar in Vlaanderen buitenkerststallen geplaatst, meestal 'onder de kerktoren' ergens op het dorpsplein.

Deze gewoonte won aan populariteit, zodat er in de jaren 1980 een ware explosie op te merken viel: straten en wijken plaatsten ook hun eigen kerststal! Denk maar aan de toenmalige kerststallenroutes in de Kempen, die een enorm succes hebben gekend.

Begin de jaren 1990 ontstond in het Antwerpse het idee om overleg te plegen met de verschillende parochiale werkgroepen, verenigingen, kerstcomités en organisatoren van Kribbetentoonstellingen. Een eerste vergadering werd georganiseerd in 1994 in Gasthof ’Den Beiaard’ te Postel. Hier werd de nood aangevoeld om met een overkoepelende vereniging te starten.

Vanuit deze gedachte is de Vlaamse Federatie van Kerststallenvrienden ’Stella Duce’ (Schitterende Ster) ontstaan. De officiële stichtingsvergadering was in de Abdij van Postel op 2 december 1995, dit onder de vleugels van mgr. Van den Berghe, de toenmalige bisschop van Antwerpen.

Op 9 november 2018 kwam het bestuur samen om de feitelijke vereniging te laten vervellen in "Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden 'Stella Duce' vzw". Zo is verzekerd dat voor volgende acties de rechtspersoonlijkheid van de vereniging alvast geregeld is. Ons ondernemingsnummer is 0713.868.035