Doelstelling

ONZE DOELSTELLINGEN ZIJN : 

  • plaatselijke kerstcomités, kerststallenbouwers (buiten en miniatuur), kribben, postzegels- en postkaartenverzamelaars, kunstenaars, en allen die iets doen rondom het kerstgebeuren, met elkaar in contact brengen, overleg plegen en ideeën uitwisselen.
  • Promotie voeren voor alle kerstinitiatieven.
  • Het religieus aspect van de kerststal vrijwaren van te grote commerciële invloeden.
  • Het opwaarderen van de kerststallenbouw als artistieke en kunstzinnige uiting van onze religieuze overtuiging.
  • De Vlaamse volks culturele tradities bekend maken in het binnen- buitenland
  • Namens Vlaanderen actief meewerken binnen de Wereldfederatie van Kribbevrienden.
  • Vlaanderen en België vertegenwoordigen op het vierjaarlijkse Wereldcongres.