Persberichten

persbericht  kerstkaartenactie;

VLAANDEREN LAAT ZIEN DAT DE KERSTSTAL NOG LEEFT !!

 

Steeds minder mensen plaatsen in huis een kerststalletje en ook de verhalen er rond zijn minder en minder  gekend.. De Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden wil  daarom de kerststal en zijn Vlaamse  tradities laten erkennen als immaterieel erfgoed.

In een samenwerking met CRKC, LECA en k.ERF zijn er al verschillende bijeenkomsten en vergaderingen aan vooraf gegaan, daardoor is er een bevestiging gekomen  dat er inderdaad stappen moeten gezet worden.

Om dat te kunnen doen hebben we de steun van zoveel mogelijk mensen nodig, daar kan u allen aan bijdragen.

Vorig jaar zijn we gestart met de kerstkaartenactie “VLAANDEREN LAAT ZIEN DAT DE KERSTSTAL NOG LEEFT “

Kerstkaarten opsturen naar elkaar met een afbeelding op rond het kerstgebeuren.

Dit jaar zetten wij de actie verder.

 

Heel veel wenskaat(met kerstafbeelding) zullen er nodig zijn, om aan te tonen dat deze erkenning zeker nodig is.!

En u kan ons helpen: door naar elkaar een wens- of postkaart op te sturen met een afbeelding van een kerststal of kerstkribbe er op !

Maak ook een foto van uzelf, met familie, vrienden of kennissen met de wenskaarten in de hand, en stuur ze op naar www.ikschrijfgeschiedenis.be  .Ga naar deze website, volg de eenvoudige instructies, wacht een dagje en je foto staat op de website en alzo steun je onze actie..

U mag de foto ook doorsturen naar fvkerststallenvrienden@telenet.be of plaatsen op facebook bij “Leve de Kerststal” Vergeet niet uw gemeente waar je woont te vermelden.

 

Ook doen we verder aan de inventarisering van buitenkerststallen. Als er in jullie stad, gemeente, dorp , wijk of bij u thuis een buitenkerststal staat, vragen wij u dit te melden op fvkerststallenvrienden@telenet.be

 

Wij rekenen op de Vlaamse bevolking voor het welslagen van deze acties !

 

EINDE PERSBERICHT

 

 

Onze aanvraag om de buitenkerststal te laten erkennen is reeds gedeeltelijk  ingediend bij  de Vlaamse Gemeenschap einde oktober. De beslissing tot aanvaarding gebeurt waarschijnlijk volgend jaar. Wij wachten dus met spanning af.

Daarom is de pers en uw inzet zo belangrijk, en  kan de  Vlaamse Gemeenschap overtuigd worden om de erkenning goed te keuren..

Vandaar onze oproep tot actie!

 

Namens het bestuur der

Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden

Grasdries 2

Brasschaat