Privacyverklaring

De persoonlijke gegevens die de “Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden” verzamelt worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Enkel adresgegevens, telefoon- en gsm nummers, mailadres en geboortedatum van de leden worden bewaard.
Het gegevensbestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen, in dienst van de “Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden”, die deze informatie nodig hebben om leden te informeren over of om leden uit te nodigen voor diverse activiteiten van de federatie. De informatie zal dus louter voor interne doeleinden verwerkt worden.
De federatie geeft geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.
In het uitzonderlijk geval dat de “Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden” gevraagd wordt om persoonlijke gegevens door te geven, wordt eerst uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.
Met de betaling van hun bijdrage aan de “Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden” verklaren de leden zich akkoord met deze privacyverklaring.