Kerststallencultuur? Ook jouw erfgoed!

Roept het woord ‘kerststal’ bij jou ook herinneringen op aan gezellig beeldjes uitpakken met een kop warme chocomelk erbij? Gaat Kindje Jezus in jouw familie pas op 24 december in de kribbe of zetten de Driekoningen elke dag een stapje dichter richting Bethlehem? Kerststallen opzetten is een wijd verspreid gebruik in veel families, maar de jongere generatie is niet altijd meer vertrouwd met de verhalen die aan kerststallen verbonden zijn. De tradities rond het opzetten van een kerststal vormen een stukje van ons collectief geheugen en het doorgeven van dit bijzonder erfgoed voor de komende generaties is de moeite waard!

Vele vrijwilligers zetten zich in voor de kerststallencultuur. Denk maar aan alle verenigingen en wijkcomités die elk jaar een buitenkerststal zetten of kerkbesturen die de parochiekerk voorzien van een kerststal. Of aan wie creatief aan de slag gaat om een school of rusthuis van een kerststal te voorzien. Ook veel gezinnen maken van het zetten van het kerststalletje een gezellig ritueel. 

De kerststal brengt mensen samen. Het is een plek van warmte, gezelligheid en verbondenheid. Een kerststal is dus ook een ontmoetingsplaats en staat in die zin symbool voor een hoopvolle samenleving.

De Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden zet zich al jaren in voor het kerststallenerfgoed en wil de kerststallencultuur laten erkennen als immaterieel erfgoed via de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Hiervoor kunnen ze rekenen op begeleiding van CRKC-PARCUM en Histories. Maar ook jouw steun is nodig!

Vind jij ook dat de tradities die bij de kerststal horen een plekje verdienen op deze lijst? Zet dan een bericht op facebook of stuur een mailtje met ‘Ik vind dat de kerststallencultuur moet erkend worden als immaterieel erfgoed’ naar  het contact van www.kerststallenvrienden.be

Namens het bestuur van de Federatie van Vlaamse kerststallenvrienden

Maria De Bie – voorzitter Jan Holvoet –  secretaris