Doelstellingen

De Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden stelt zich tot doel

 • Plaatselijke kerstcomités, kerststallenbouwers (buiten en miniatuur), kribben-, postzegel- en postkaartenverzamelaars, kunstenaars, en allen die iets doen in groep of individueel rondom het kerstgebeuren, met elkaar in contact te brengen, overleg te plegen en ideeën uit te wisselen.
 • Promotie te voeren voor alle kerstinitiatieven.
 • Kerststallententoonstellingen te organiseren.
 • Het religieuze aspect van de kerststal te vrijwaren.
 • Het borgen van de tradities rond het opzetten van kerststallen in Vlaanderen.
 • Het draagvlak te vergroten en meer bekendheid te geven aan de tradities rond het opzetten van kerststallen.
 • Het kerststalerfgoed te laten erkennen als immaterieel erfgoed.
 • Het opwaarderen van de kerststallenbouw als artistieke en kunstzinnige uiting van onze religieuze overtuiging.
 • De Vlaamse volks culturele tradities in verband met het kerstgebeuren bekend maken in het binnen- buitenland.
 • Namens Vlaanderen actief mee te werken binnen de Wereldfederatie van Kribbevrienden.
 • Vlaanderen en België te vertegenwoordigen op het vierjaarlijkse Wereldcongres